duminică, 13 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4883 ha
Intravilan: 174 ha
Extravilan: 4709 ha
Populatie: 1483
Gospodarii: 676
Nr. locuinte: 720
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Apoldu de Jos, Sîngătin
Asezarea geografica:
Comuna Apoldu de Jos se află în partea de est a judeţului Sibiu, la o distanţă de 40 km de Municipiul Sibiu
Comuna Apoldu de Jos este aşezată la marginea de sud a Podişului Transilvaniei, la limita sud-estică a Podişului Secaşului formând o zonă geografică distinctă cunoscută sub numele de Depresiunea Apold-Miercurea de la poalele Munţilor Cibinului şi străbătută de Pârâul Secaş
Această zonă deluroasă situată în vestul judeţului este drenată de Râul Secaş, fiind cunoscută prin viile şi livezile sale
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Industria lemnului
Turism
Activitati economice principale:
Zootehnie
Cultura cartofului
Viticultură
Legumicultură
Obiective turistice:
Castrul roman (Sub Gorgan)
Valea Sîngătinului
Bisericile din lemn din Sîngătin şi Apoldu de Jos
Evenimente locale:
Festivalul Datina Străbună pe Secaş
Zilele culturale ale Apoldului de Jos şi ale Sîngătinului
Facilitati oferite investitorilor:
Atribuirea unor terenuri investitorilor care crează noi locuri de muncă
Proiecte de investitii:
Reţele de canalizare şi staţie de epurare
Alimentare cu apă
Asfaltare străzi
Parc industrial